Det er kommet over 100 rapporter fra svenske jegere som har oppdaget syke elgokser med store og betente hudsår. Svenske veterinærmyndigheter vet ikke hva sårene skyldes og advarer jegerne mot å bruke kjøttet hos de syke dyrene. 16.11.2015 (Veterinærinstituttet)