Noen av verdens mest kjente dyrearter får dårligere levekår på grunn av de menneskeskapte klimaendringene, viser ny rapport fra WWF. Panda, blåhval, tiger og isbjørn er noen av en rekke arter som står i fare for å få forverrede livsvilkår dersom ikke klimautslippene reduseres. Det viser den nye rapporten «Klimaendringenes påvirkning på arter». Pandaen kan miste maten sinKjempepandaen, som i årtier … (WWF-Norge)