Det hekker omtrent 45 millioner par fugler i Norge, og de aller fleste er spurvefugler. Den nest mest tallrike fuglegruppen i Norge er alkefuglene. I NOFs nye rapport om bestandene hos norske hekkefugler kan du lese om hvor mange par av hver art som antas å hekke i Norge, og om hvilken utvikling bestandene har. (Norsk ornitologisk forening)