Stor nedgang i antall pelsfarmer i Norge (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Tallet på pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste ti årene. På ti år har antall farmer blitt redusert med nær 70%. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar