Figuren viser ‘Minimum Spanning Tree’ etter MLVA analyse av norske Yersinia ruckeri-isolater. Figur… (Veterinærinstituttet)