Yersiniose i norsk lakseoppdrett: kunnskapsstatus (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Figuren viser ‘Minimum Spanning Tree’ etter MLVA analyse av norske Yersinia ruckeri-isolater. Figur… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar