Den ordinære båndtvangen er i gang!

1. april startet den ordinære båndtvangen. Foto: Pixabay.com.
  1. april startet den ordinære båndtvangen over hele landet.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
S øndag 1. april trådte den ordinære båndtvangen i kraft. Denne gjelder over hele landet og varer frem til 20. august. I denne perioden må hunden være i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
Lovbestemt båndtvang er nedfelt i hundeloven og gjelder i både inn- og utmark. Du kan derfor ikke la hunden gå løs, selv om dere går i et urbant strøk og du har full kontroll på at hunden din ikke kommer til å gjøre ugagn.

 

Beskytte vilt og beitedyr

Den ordinære båndtvangen er til for å beskytte dyrelivet, som er ekstra sårbart i denne perioden. En løs hund kan enkelt jage eller forvolde skade på dyr, og det er derfor viktig at hundeeier overholder båndtvangen. Dyreunger klarer ikke å rømme unna farer like enkelt som voksne dyr, og de voksne dyrene trenger å bevare energien sin til å fø opp ungene uten å måtte sløse bort energi på å rømme vekk fra løse hunder.
Går du på tur ute i naturen, bør du også holde deg til stien i denne perioden. Selv om hunden er i bånd, kan den enkelt klare å ødelegge fugleegg som ligger på bakken. Det er nemlig flere arter som hekker på bakkenivå, deriblant ender og og lerkefugl.

Les også: ekstraordinær båndtvang grunnet mye snø

 

Bot, fengsel og beslaglagt hund

Lar du hunden gå løs, kan du straffes med bøter og fengsel i inntil 1 måned. En hver som oppdager en løs hund, kan innhente denne og levere den til myndighetene, som oftest må betale en sum for å hente denne ut.
Det er imidlertid noen hunder som er unntatt båndtvang. Dette gjelder blant annet hunder brukt til reindrift og gjeting, førerhunder, hunder brukt til søk og hunder i politiets/forsvarets tjeneste.
De ulike kommunene kan gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for avgrensede områder, i forbindelse med dressurkurs og lignende. Kommunene kan også innføre dressurområder – blant annet hundeparker der hunder kan gå fritt under påsyn av eier. Ta kontakt med din kommune for å høre om dette i ditt nærområde.

The post Den ordinære båndtvangen er i gang! appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.

Legg igjen en kommentar

Den ordinære båndtvangen er i gang!

1. april startet den ordinære båndtvangen. Foto: Pixabay.com.
  1. april startet den ordinære båndtvangen over hele landet.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
S øndag 1. april trådte den ordinære båndtvangen i kraft. Denne gjelder over hele landet og varer frem til 20. august. I denne perioden må hunden være i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
Lovbestemt båndtvang er nedfelt i hundeloven og gjelder i både inn- og utmark. Du kan derfor ikke la hunden gå løs, selv om dere går i et urbant strøk og du har full kontroll på at hunden din ikke kommer til å gjøre ugagn.

 

Beskytte vilt og beitedyr

Den ordinære båndtvangen er til for å beskytte dyrelivet, som er ekstra sårbart i denne perioden. En løs hund kan enkelt jage eller forvolde skade på dyr, og det er derfor viktig at hundeeier overholder båndtvangen. Dyreunger klarer ikke å rømme unna farer like enkelt som voksne dyr, og de voksne dyrene trenger å bevare energien sin til å fø opp ungene uten å måtte sløse bort energi på å rømme vekk fra løse hunder.
Går du på tur ute i naturen, bør du også holde deg til stien i denne perioden. Selv om hunden er i bånd, kan den enkelt klare å ødelegge fugleegg som ligger på bakken. Det er nemlig flere arter som hekker på bakkenivå, deriblant ender og og lerkefugl.

Les også: ekstraordinær båndtvang grunnet mye snø

 

Bot, fengsel og beslaglagt hund

Lar du hunden gå løs, kan du straffes med bøter og fengsel i inntil 1 måned. En hver som oppdager en løs hund, kan innhente denne og levere den til myndighetene, som oftest må betale en sum for å hente denne ut.
Det er imidlertid noen hunder som er unntatt båndtvang. Dette gjelder blant annet hunder brukt til reindrift og gjeting, førerhunder, hunder brukt til søk og hunder i politiets/forsvarets tjeneste.
De ulike kommunene kan gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for avgrensede områder, i forbindelse med dressurkurs og lignende. Kommunene kan også innføre dressurområder – blant annet hundeparker der hunder kan gå fritt under påsyn av eier. Ta kontakt med din kommune for å høre om dette i ditt nærområde.

The post Den ordinære båndtvangen er i gang! appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.

Legg igjen en kommentar