Stjernen fra Rio-filmene er erklært utdødt i vill tilstand: Hogst har gått hardt ut over bestanden av bl.a. brilleara, gjort kjent gjennom de populære animasjonsfilmene. http://www.birdlife.org/worldwide/news/spixs-macaw-heads-list-first-bird-extinctions-set-be-confirmed-decade (Norsk Ornitologisk Forening)

Stjernen fra Rio-filmene er erklært utdødt i vill tilstand: Hogst har gått hardt ut over bestanden av bl.a. brilleara, gjort kjent gjennom de populære animasjonsfilmene. http://www.birdlife.org/worldwide/news/spixs-macaw-heads-list-first-bird-extinctions-set-be-confirmed-decade (Norsk Ornitologisk Forening)