Til tross for at antallet krykkjer har økt marginalt ved noen lokaliteter i Vest-Lofoten, er den totale tilbakegangen fra 2005 til 2013 stor. Hovedgrunnen er at en betydningsfull koloni ved Oddan naturreservat forsvant i sin helhet i 2013. Klarer de resterende fuglene å holde stand i årene fremover?