Suksessen for åkerriksa uteblir. Det er nødvendig å få på plass tiltak som fungerer bedre – en oppdatert handlingsplan for denne kritisk truede fuglearten er veien å gå Ola Elvestuen. Foto: Ingar S. Bringsvor Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2143 (Norsk Ornitologisk Forening)

Suksessen for åkerriksa uteblir. Det er nødvendig å få på plass tiltak som fungerer bedre – en oppdatert handlingsplan for denne kritisk truede fuglearten er veien å gå Ola Elvestuen. Foto: Ingar S. Bringsvor Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2143 (Norsk Ornitologisk Forening)