Hilde Sindre er utnevnt til OIE-ekspert for infeksjon med salmonid alphavirus SAV, vanligvis omtalt… (Veterinærinstituttet)