Spurvehauken besøker gjerne fuglebrettet på jakt etter en matbit. Noen vegetarianer er den ikke, og solsikkefrø frister lite. Med skarpt blikk velger den ut mål(tid)et sitt. Hauken prøver oftest å komme overraskende på, slik at meiser og spurver ikke skal snike seg vekk i beskyttende kratt og hekk. Mange spurvehauker trekker ut av landet om høsten, men noen velger å overvintre. Du har gjerne sett … (Norsk Ornitologisk Forening)

Spurvehauken besøker gjerne fuglebrettet på jakt etter en matbit. Noen vegetarianer er den ikke, og solsikkefrø frister lite. Med skarpt blikk velger den ut mål(tid)et sitt. Hauken prøver oftest å komme overraskende på, slik at meiser og spurver ikke skal snike seg vekk i beskyttende kratt og hekk. Mange spurvehauker trekker ut av landet om høsten, men noen velger å overvintre. Du har gjerne sett … (Norsk Ornitologisk Forening)