Spurvehauken besøker gjerne fuglebrettet på jakt etter en matbit. Noen vegetarianer er den ikke, og solsikkefrø frister lite. Med skarpt blikk velger den ut mål(tid)et sitt. Hauken prøver oftest å komme overraskende på, slik at meiser og spurver ikke skal snike seg vekk i beskyttende kratt og hekk. Mange spurvehauker trekker ut av landet om høsten, men noen velger å overvintre. Du har gjerne sett … (Norsk Ornitologisk Forening)