Snart presenteres forslaget til statsbudsjettet 2019, og det vil bli mange diskusjoner rundt ulike … (Norsk Ornitologisk Forening)

Snart presenteres forslaget til statsbudsjettet 2019, og det vil bli mange diskusjoner rundt ulike prioriterer. Naturen trenger sårt et løft: dessverre går utviklingen feil vei for flere naturtyper og arter i Norge. Vi står midt i en global krise for naturmangfoldet. Uvettig sløsing med viktige naturareal og et overforbruk av fornybare ressurser gjennom et intensivt og arealkrevende jord- og skogb … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar