– Med dette statsbudsjettet vil Norge fortsatt være en juniorspiller i klimapolitikken, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.- Den nye FN-rapporten om klima som ble lagt fram i dag viser at vi må halvere klimautslippene for hvert tiår framover. Det betyr at klimapolitikken må heves fra junior- til seniornivå når politikerne vedtar statsbudsjett. Det er ingenting i dagen … (WWF-Norge)

– Med dette statsbudsjettet vil Norge fortsatt være en juniorspiller i klimapolitikken, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.- Den nye FN-rapporten om klima som ble lagt fram i dag viser at vi må halvere klimautslippene for hvert tiår framover. Det betyr at klimapolitikken må heves fra junior- til seniornivå når politikerne vedtar statsbudsjett. Det er ingenting i dagen … (WWF-Norge)