Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og overvintrar. Truleg har den blitt fanga opp i ein storm i Mexicogolfen og blitt ført her til, seier Anders Braanaas. https://www.nrk.no/sognogfjordane/sjeldan-fugl-for-forste-gong-pa-norsk-fastland-1.14234794 (Norsk Ornitologisk Forening)

Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og overvintrar. Truleg har den blitt fanga opp i ein storm i Mexicogolfen og blitt ført her til, seier Anders Braanaas. https://www.nrk.no/sognogfjordane/sjeldan-fugl-for-forste-gong-pa-norsk-fastland-1.14234794 (Norsk Ornitologisk Forening)