Slektskapsanalyser tyder på smitteutveksling mellom vill og oppdrettet laksefisk (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Gjennom helseovervåkingen som Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har utført i regi av Mattilsynet i perioden 2012-2015, er det svært få funn av virus i vill laksefisk selv om disse virusene er vanlige i oppdrett.  26.05.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar