Kari Olli Helgesen er nyansatt forsker på seksjon for epidemiologi ved Veterinærinstituttet. Der skal hun arbeide på ulike lakselusprosjekter, samt ta del i Veterinærinstituttets forvaltningsstøtte på lakselusfeltet. 26.05.2016 (Veterinærinstituttet)