Grove overtramp mot takhekkende måker i Bergen

Annonser:

Det er klekketid hos fiskemåkene på Vestlandet i disse dager. Dessverre er det mange som har fått sesongen ødelagt. Mai måned ble en trist affære for mange måker i Bergen. Hele fire tilfeller av grov uforstand og brudd på lovverket blir nå anmeldt til politiet av NOF Hordaland.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar