Nye retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter har nylig vært på høring fra Miljødirektoratet. NOF er bekymret over den utilstrekkelige skjermingen direktoratet har foreslått for mange arter. God nok skjerming må til dersom informasjonsflyten om disse artene fra observatørene til myndighetene ikke skal stoppe opp.