Ny rapport: Fornybarsamfunnet er realistisk og økonomisk lønnsomt (WWF-Norge)

Kinas planer om å kutte sine klimagassutslipp og å øke satsing på fornybar energi er ikke bare mulige å gjennomføre, de vil også være økonomisk lønnsomme, viser en ny rapport utarbeidet av WWF USA, WWF Kina og Energy Transition Research Institute (Entri).Rapporten «China’s Future Generation 2.0» slår fast at Kina innen år 2050 vil kunne hente så mye som 84 prosent av sitt energiforbruk fra fornyba … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar