Påviste og mistenkte tilfeller av PD på nivå med fjoråret (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Ved utgangen av november var det registrert 132 påviste og mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD). Totalantallet for 2015 vil derfor komme til å ligge på nivå med 2014. 07.12.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar