Seminaret HJORTEVILT 2017 29. mars – 30. mars (Hjorteviltet)

Annonser:

Skogkurs arrangerer hvert år et to dagers seminar om hjortevilt og hjorteviltforvaltning. Seminar i 2017 er nummer 13 i rekken og er lagt til Scandic hotell på Hamar.     (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar