Vipa er på vei til sine hekkeplasser i Hordaland

Annonser:

Prosjektet vern vipa i Hordaland kartlegger viper på tredje året. Prosjektet har kartlagt en rekke hekkeplasser i fylket, de blir overvåket av faste rapportører i lokallagene. Vi trenger også din hjelp til å finne nye hekkeområder denne våren.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar