Vi i Dyrevernalliansen er dyrenes stemme på mange arenaer. De viktige sakene vi kjemper for er ofte i media, i både små og store aviser. (Dyrevernalliansen)