Seier til vipene på Jæren! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Vipa er en av flere arter tilknyttet kulturlandskapet som har hatt en sterk tilbakegang i nyere tid. Få arter har gjennomgått en så dramatisk nedgang som vipa, og vipebestanden har gått tilbake med hele 75 % i løpet av de siste årene. Men en klage fra NOF og Naturvernforbundet har gjort fremtiden litt lysere. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar