For lett å skyte grågås: Dagens skadefellingsforskrift har en hel del mangler, og vi er sterkt kritisk til at forskriften fra 1997 fortsatt er gjeldende: url Når kommunene i tillegg ikke følger forskriften, men begår direkte saksbehandlingfeil, må NOF passe på. url Foto: Oddvar Heggøy (Norsk Ornitologisk Forening)