Omfattende vindkraftutbygging i norsk utmark kan gi oss arealkrevende naturinngrep vi knapt har … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Omfattende vindkraftutbygging i norsk utmark kan gi oss arealkrevende naturinngrep vi knapt har sett tidligere i historien, og potensielle store følger for leveområder for fugler. Vi jobber for å minimere skadene av Stortingets planer, og NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet (Norge) og Klima- og miljødepartementet (Norge) må sette naturhensyn høyt på agendaen. … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar