Samfunnsgevinster av å spise mindre kjøtt (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Samfunnskostnaden (helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap) relatert til nordmenns konsum av rødt kjøtt, og bearbeidet kjøtt, utgjør i størrelsesorden 30 mrd. kr. Dette er dermed en stor ekstern kostnad som kommer i tillegg til kostnader relatert til globale miljøproblemer. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Samfunnsgevinster av å spise mindre kjøtt (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Samfunnskostnaden (helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap) relatert til nordmenns konsum av rødt kjøtt, og bearbeidet kjøtt, utgjør i størrelsesorden 30 mrd. kr. Dette er dermed en stor ekstern kostnad som kommer i tillegg til kostnader relatert til globale miljøproblemer. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar