Forsøker å redde verneverdig skog (WWF-Norge)

Annonser:

Ved Kroktjenn i Krødsherad hogges nå verneverdig skog. Kun 2,4 prosent av den norske skogen er så gammel som denne, og her finnes mange utrydningstruede arter.  – Denne skogen er nasjonalt verneverdig. Her finnes det nærmere 50 ulike arter som er truet eller nær truet av utryddelse, og disse artene står nå i fare for å bli ødelagt av hogst. Vi må prøve alle muligheter for å finne en løsning, sier … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Forsøker å redde verneverdig skog (WWF-Norge)

Annonser:

Ved Kroktjenn i Krødsherad hogges nå verneverdig skog. Kun 2,4 prosent av den norske skogen er så gammel som denne, og her finnes mange utrydningstruede arter.  – Denne skogen er nasjonalt verneverdig. Her finnes det nærmere 50 ulike arter som er truet eller nær truet av utryddelse, og disse artene står nå i fare for å bli ødelagt av hogst. Vi må prøve alle muligheter for å finne en løsning, sier … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar