Hydro og WWF har inngått en ettårig samarbeidsavtale. Målet er å komme fram til innovative løsninger som kan bidra til kutt i klimautslipp. Både Hydro og WWF jobber for å bidra til at Norge kan nå sine klimamål for 2030. Nå går Norges største industriselskap og den norske grenen av verdens største miljøorganisasjon sammen om å finne gode løsninger for et fornybart samfunn. I den ettårige samarbeid … (WWF-Norge)