Årsrapport: Reetablering av laksebestanden i Vefsnaregionen (Veterinærinstituttet)

Annonser:

2015 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2012. Reetableringen av laksebestandene i regionen er blitt gjennomført med stedegne bestander, basert på det genetiske materialet som i dag finnes i Statkrafts levende genbank for vill laks på Bjerka. 07.06.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar