Salmonella vanligste årsaken til matbårne utbrudd hos mennesker i Europa (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Rapporten presenterer resultater fra overvåkingsprogrammer for zoonoser i 37 europeiske land i 2017…. (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar