Rapporten presenterer resultater fra overvåkingsprogrammer for zoonoser i 37 europeiske land i 2017…. (Veterinærinstituttet)