Regjeringen godkjente den omstridte omkjøringsveien på Karmøy. Men rett skal være rett: Karmøy kommune er nå instruert til å vise større miljøhensyn i utbyggingen. Hvordan ble det slik? Man skulle kanskje tro at de som lever nærmest verdiene hadde størst vilje til å ta vare på Karmøys vakre landskap, det levende som bor der, matjorda og alt vi skal overlevere til neste generasjon? Tankevekkende av … (Norsk Ornitologisk Forening)