Rydd en strand og ta vare på fuglelivet! Strandryddedagen 5. mai nærmer seg. Dette er landets største og viktigste ryddedugnad. Samtidig det viktig å åpne sansene og forsikre seg om at du minimerer forstyrringen av hekkende fugler under ryddingen. Vi har skrevet om dette i samarbeid med Hold Norge Rent. Del budskapet videre! Foto av stokkand: Terje Haugland https://www.gjengangeren.no/debatt/miljo … (Norsk Ornitologisk Forening)