Fugletrekket er bare fantastisk: En av tjeldene som lettet fra overvintringsområdet i Nederland … (Norsk Ornitologisk Forening)

Fugletrekket er bare fantastisk: En av tjeldene som lettet fra overvintringsområdet i Nederland landet fire dager og fire timer senere på Myre i Vesterålen. Tjelden nådde på det meste en høyde på 4 750 meter da den var 3 mil sørvest for Trondheim. #åretsfugl #tjeld url … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar