En rapport BirdLife International publiserte i dag viser at selv tidligere tallrike og utbredte arter nå står i fare for å utryddes. Utryddelse av arter er dermed ikke knyttet til fåtallige og eksotiske fuglearter. Globalt er står hver åttende fugleart i fare, blant dem krykkja, lunden og snøugla. Det er oppsiktsvekkende, og viser behovet for å intensivere arbeidet for fuglene våre – vi deler alle … (Norsk Ornitologisk Forening)