Røst i Lofoten huser en av våre største lundekolonier, og det er derfor alltid knyttet stor … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Røst i Lofoten huser en av våre største lundekolonier, og det er derfor alltid knyttet stor spenning til hvordan hekkesesongen blir. Fortsatt hekker noen hundretusener par lunder i fjellene her. I år så det lenge bra ut, men det holdt ikke helt til mål… https://www.nrk.no/nordland/nok-et-darlig-ar-for-lundefuglen-pa-rost-1.14161590 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar