Røst i Lofoten huser en av våre største lundekolonier. Fortsatt hekker noen hundretusener par … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Røst i Lofoten huser en av våre største lundekolonier. Fortsatt hekker noen hundretusener par lunder i fjellene her. Det er alltid knyttet stor spenning til hvordan hekkesesongen blir. Heller ikke i år holdt det helt til mål… https://www.nrk.no/nordland/nok-et-darlig-ar-for-lundefuglen-pa-rost-1.14161590 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar