En delegasjon fra Veterinærinstituttet, Landbruks- og matdepartementet, NIBIO og Geno besøkte Kina … (Veterinærinstituttet)