RØDLISTET JEGER Hønsehauken er en dyktig jeger. Selv om den trives best i gammel skog, besøker den også urbane omgivelser. Hyppigst er det unge fugler, som den på bildet, som da viser seg. Kråker, duer, små pattedyr og ulike typer vannfugl er populære på hønsehaukens meny. At den er tilpasset jakt i tett skog kan du se på den lange stjerten, som den bruker til å manøvrere seg frem mellom trærne. A … (Norsk Ornitologisk Forening)