Flere åkerrikser ble funnet i Norge i 2017 enn i de to foregående årene, men likevel er det ingen … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Flere åkerrikser ble funnet i Norge i 2017 enn i de to foregående årene, men likevel er det ingen tegn til bestandsvekst i den norske åkerriksebestanden etter 2009. Les årsrapporten for NOFs åkerrikseprosjekt for flere detaljer! (Foto: Jørn Konradsen / jkonradsen.wordpress.com) http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1990 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar