Dette kommer etter at Veterinærinstituttet har påvist at ILA-virus fra en prøve hadde smittet over t… (Veterinærinstituttet)