Rapporten Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk Kunnskapsstatus og risikovurdering er finansiert … (Veterinærinstituttet)