Klimaendringer ser ut til å medføre både mer ekstreme værtyper og forandringer i sammensetningen av tilgjengelige byttedyr i havet, skriver Norsk institutt for naturforskning. https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4610/Ekstremvaer-pavirker-krykkjene (Norsk Ornitologisk Forening)