Forsker Jannicke Wiik-Nielsen fotografert ved scanning elektronmikroskopet på Imaging Centre, NMBU…. (Veterinærinstituttet)