Den første påvisningen av PRCV i Norge ble gjort av Veterinærinstituttet i slutten av august 2018 i… (Veterinærinstituttet)