Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norske vassdrag. Den er en utvendig parasi… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar