Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norske vassdrag. Den er en utvendig parasi… (Veterinærinstituttet)