Veterinærinstituttet har påvist rabies hos tre fjellrever på Svalbard. Foto: Colourbox Alle de tre … (Veterinærinstituttet)