Veterinærinstituttet har påvist bakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis i prøver fra geit. Dyret er fra et område i Sogn og Fjordane hvor det tidligere er påvist paratuberkulose hos både storfe, geit og sau.  13.01.2016 (Veterinærinstituttet)