NOF har valgt gravand som Årets Fugl i 2016. Vi håper å kunne øke kunnskapsnivået om arten gjennom en nasjonal kartlegging, og ønsker som vanlig å engasjere våre medlemmer til å delta. De første gravendene ankommer Sør-Norge allerede i februar, så hold øynene åpne! (Norsk ornitologisk forening)